Loopgraaf

De speler op de mat mag alleen stilstaan op de gekleurde hexagons. Gooi de speler op de lange mat af als hij op een van de vakken staat van de ASM lange mat ‘Hexagon’. Daarna telt deze kleur niet meer mee.