Dot drill X-jump

Spring als eerst 5 keer voorwaarts en achterwaarts een X op de ASM lange mat ‘Hexagon’.