michiel kroes playlist voor interview asm


In deze playlist is de doelactiviteit opstaan uit de stoel. Dit wordt hier toegepast bij een meneer met een incomplete dwarslaesie. In deze therapiesessie is het doel opstaan uit de stoel. Echter er worden ook andere basic movement skills getraind. Mijn ervaring is dat de therapie / training op deze wijze leuker en gevarieerder wordt. Verder ben ik ervan overtuigd dat de diverse basic movement skills elkaar versterken. De doelactiviteit opstaan uit de stoel wordt vanaf diverse oppervlakken getraind. Op deze wijze wordt er een groot appel gedaan op het aanpassingsvermogen van meneer.

  1. doelactiviteit is opstaan uit stoel ; multisport 00:11
  2. doelactiviteit opstaan uit stoel : multisport 00:12
  3. doelactiviteit opstaan uit stoel : donorsport 00:26
  4. doel activiteit opstaan uit stoel : donorsport opdracht 00:13
  5. doel activiteit opstaan vanuit stoel : TAT 00:21
  6. doel activiteit opstaan uit stoel technisch adaptieve training 00:25