Balance wall ball

Multisport hockey CA. Instabiel een medicinbal vanuit squat hoog tegen de muur aangooien en vangen.