Reactie voetenwerk

Tik met je voet de genoemde kleur/hoepel aan.